Ostavite E-mail za primanje obavijesti
Pratite nas na Facebook-u

logo - blackbox
 
 

back

Federico Lanaro
(Italia)

Opis i cijene su navedeni na dnu stranice.

 
 
PLEASE SCROLL DOWN
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
 
 
Federico Lanaro
 
 
Federico Lanaro

To catch a glimpse of an elephant on the Titova is enchanting and paradoxical at the same time. It is striking but it essentially alludes to the complex identity of this city. The elephant is the different, the weird. It is the foreigner, exotic in is alterity. But it may also be the other who lives next door to us every day, whose distance we take for granted and irreducible.
An elephant in the čaršija surprises, but its presence is not entirely new. In the short story "The Vizier's elephant" Ivo Andrić narrates of an elephant led in Travnik by the Vizier of the time. Clumsy and out of place, the animal loses its magnificence to become a symbol of the
vizier's despotic power. As a scapegoat, it is turned into the target of people's animosity, which pour out on the elephant their anger against the vizier.

This exhibition is a an homage to the city of Sarajevo. Meanwhile, coherently, it celebrates the fascinating character of this urban space which is a "metaphor of the world," a microcosm in which it is possible to observe many of the challenges and complexities that exist outside. Coexistence and diversity are defining traits for this urban reality, the same way as invasions have historically characterized this space. A constant mutating over time. Contemporary invasions are different, but not less challenging than older ones. As a deed, they are perceived in multiple ways and have multiple outcomes. They are enriching, but at the same time potentially threatening.

The title of the exhibition, Welcome, refers to the ability to accept and accommodate but also, more subtly, to a formal expression that may function as a screen to protect oneself. This double possibility evokes Karahsan words on Sarajevo, a city in which openness and closeness live together without mutually excluding each other.

Federico Lanaro
_________________________________________________________________________

Vidjeti slona u Titovoj ulici je začuđujuće i paradoksalno u isto vrijeme. Šokirajuće je, ali u osnovi se odnosi na poznati složeni identitet ovog grada. Slon je nešto drugačije, nešto čudno. On je stranac, egzotičan u svojoj različitosti. Ali slon može biti i onaj koji svakodnevno živi kraj nas, čiju blizinu uzimamo zdravo za gotovo i neupitno. Slon na Čaršiji će nas iznenaditi, ali nije ni neka velika novost. U kratkoj priči “Vezirov slon”, Ivo Andrić pripovjeda o slonu kojeg je u Travnik doveo tadašnji vezir. Nezgrapna i van svog mjesta, egzotična životinja odmah gubi svoju veličanstvenost i postaje simbol despotske moći. Kao žrtveni jarac, ona se pretvara u metu ljudske mržnje koja se izljeva na slona zbog njihove ljutnje na vezira.

Ova izložba je omaž gradu Sarajevu. U isto vrijeme, dosljedno, slavi fascinantni karakter ove urbane sredine koja je “svijet u malom”, mikrokosmos u kojem je moguće vidjeti mnoge izazove i složenosti koje postoje u vanjskom svijetu. Suživot i raznolikost su obilježja ove gradske stvarnosti, isto kao što su osvajanja kroz povijest okarakterizirala ovo mjesto. Stalno mijenjanje kroz vrijeme. Savremena osvajanja su drugačija, ali ništa manje izazovna nego ona prije njih. Kao djela, viđena su na različite načine i imaju različite posljedice. Obogaćuju, ali su u isto vriejeme i potencijalne prijetnje.

Naslov izložbe Welcome (Dobrodošli), se odnosi na sposobnost da se prihvati i ugosti, ali također, na jedan suptilniji način, na jedan formalan izraz koji nam služi kao štit za odbranu.
Ova dvojnost evocira na Karahsanov opis Sarajeva, grada u kojem otvorenosti i zatvorenosti žive zajedno bez međusobnog isključivanja.

Federico Lanaro

 
 
 

Dostupnost i cijene

Cijena fotografije (print + kapafix):
Dimenzija 10,2 x 12cm = 40KM

Svaka fotografija može biti printana na platnu koja se postavlja na blind ram ili printane na visokokvalitetnim papirima kaširane na kapafix sa laminacijom ili uokvirene u galerijske letvice.

Detaljnije o materijalima možete pogledati na ovaj link.

Molimo kontaktirajte galeriju za trenutne cijene i dostupnost blackbox.sarajevo@gmail.com

 
Copiryght © BlackBOX 2010. All rights reserved