Ostavite E-mail za primanje obavijesti
Pratite nas na Facebook-u

logo - blackbox
 
 

back

Foto škola 2011
(fotografije polaznika foto škole 2011)

Opis događaja navedeni na dnu stranice.

 
 
PLEASE SCROLL DOWN
 
 
Ada Eminagic
 
 
Ada Eminagić
 
 
Ada Eminagic
 
 
Ada Eminagić
 
 
Alma Hadziabdic
 
 
Alma Hadžiabdić
 
 
Alma Hadziabdic
 
 
Alma Hadžiabdić
 
 
Alma Čomora
 
 
Alma Čomora
 
 
Almija Kapidzic
 
 
Almija Kapidžić
 
 
Almija Kapidzic
 
 
Almija Kapidžić
 
Amina Sokolovic
 
Amina Sokolović
 
Amina Sokolovic
 
Amina Sokolović
 
 
Amra Omeragic
 
 
Amra Omeragic
 
Amra Omeragic
 
Amra Omeragic
 
 
Andrea Saviolo
 
 
Andrea Saviolo
 
 
Andrea Saviolo
 
 
Andrea Saviolo
 
 
Claudie Muresu
 
 
Claudie Muresu
 
 
Elma Pasic
 
 
Elma Pašić
 
 
Elma Pasic
 
 
Elma Pašić
 
 
Haris Causevic
 
 
Haris Čaušević
 
 
Haris Causevic
 
 
Haris Čaušević
 
 
Kenan Spaho
 
 
Kenan Spaho
 
 
Kenan Spaho
 
 
Kenan Spaho
 
 
Sasa Zmukic
 
 
Saša Žmukić
 
 
Sasa Zmukic
 
 
Saša Žmukić
 
 
Senadin Mehmedagic
 
 
Senadin Mehmedagić
 
 
Senadin Mehmedagic
 
 
Senadin Mehmedagić
 
 
Tea Mijan
 
 
Tea Mijan
 
 
Tea Mijan
 
 
Tea Mijan
 
 
Detalj sa otvorenja
 
 
Foto skola 2011
 

Izložba fotografija polaznika foto škole 2011. otvorena i predstavljena u galeriji BlackBOX u Sarajevu. 05.01.2012. godine.

„Kroz izložene fotografije se može vidjeti da tema nije bila zadata, oni su imali 'slobodne ruke' i razmišljanja šta žele da fotografiraju, ali da se drže stvari koje smo obrađivali tokom dva mjeseca u školi“
Agdal Nuhanović - voditelj foto škole

Polaznici foto škole/autori fotografija:
Ada Eminagić, Alma Čomora, Alma Hadžiabdić, Almija Kapidžić, Amina Sokolović, Amra Omeragić, Andrea Saviolo, Claudia Muresu, Elma Pašić, Haris Čaušević, Kenan Spaho, Saša Žmukić, Senadin Mehmedagić, Tea Mijan.

 
 
Copiryght © BlackBOX 2010. All rights reserved